Wirtualny spacer po gimnazjum w Osjakowie

26 września 2014r. o godz. 10:00 w hali przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie odbyła się uroczystość patriotyczna związana z obchodami 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego i 70 rocznicy akcji „BURZA”.
W części oficjalnej uroczystości nastąpiło:
wprowadzenie pocztów sztandarowych: Gminnego Koła ZKRPiBWP w Osjakowie, Rady Gminy w Osjakowie, Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Osjakowie, Jednostki OSP Czernice, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie, Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie,
odegranie hymnu państwowego, powitanie zaproszonych gości i uczestników uroczystości,
wystąpienie okolicznościowe Wójta Gminy Osjaków – Pana Jarosława Trojana, Prezesa Zarządu Gminnego Koła ZKRPiBWP w Osjakowie – Pana Franciszka Janusa, Przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sieradzu – Majora Mariusza Kotasa, Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego - Pana Andrzeja Chowisa i Starosty Wieluńskiego – Pana Andrzeja Stępnia
odprowadzenie pocztów sztandarowych.
Na część artystyczną składał się montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie.

alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt

Zmieniony ( poniedziałek, 29 września 2014 07:26 )

Więcej…

 
alt
W dniu 06.09.2014 r. o godzinie 11.00 przed budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie odbyła się akcja Narodowego Czytania zainicjowana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego. Podstawowym celem przedsięwzięcia była popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. W tym roku czytane były fragmenty „Trylogii „ Henryka Sienkiewicza. Do akcji biblioteki przyłączyli się mieszkańcy Gminy Osjaków oraz uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie, który zaprezentowali wybrane fragmenty z książek.
Naszą szkołę reprezentowali:
- Wiktoria Kula (klasa III b)- czytała fragment I tomu ,,Potopu" (rozdział I)
- Klaudia Zygmunt, Ania Janik (klasa II b) Karolina Karwat (klasa III b)- czytały fragmenty rozdziału ,,Ogniem i mieczem"
- Aleksandra Kowalczyk (klasa II a) - czytała rozdział XXI ,,Pana Wołodyjowskiego"
- Bartosz Okolewski, Kacper Jegers (klasa I b) - czytali wstęp do ,,Pana Wołodyjowskiego".

alt alt alt alt alt alt

Zmieniony ( poniedziałek, 15 września 2014 07:07 )

 
PRZYWOZY

Kierowca - Zenon Drutowski (tel. 607-180-113)
Opiekun - Krystyna Korytek (tel. 782-224-060)

I . Trasa: Osjaków – Kuźnica Ługowska – Zofia - Kuźnica Strobińska - Osjaków
Osjaków - godz. 6.30 Kuźnica Ługowska – k. P. Borczyka - godz. 6.40
Kuźnica Ługowska – koło krzyża - godz. 6.42
Zofia - godz. 6.45
Kuźnica Strobińska – przystanek PKS- godz. 6.55
Osjaków - godz. 7.05

II. Trasa: Osjaków – Chorzyna –Krzętle - Osjaków
Osjaków - godz. 7.05
Chorzyna – przystanek PKS - godz. 7.15
Chorzyna – Tobułki - godz. 7.20
Chorzyna – koło szkoły - godz. 7.23
Krzętle - godz. 7.30 Osjaków - godz. 7.40

III. Trasa: Osjaków – Gabrielów - Osjaków
Osjaków - godz. 7.40
Gabrielów - godz. 7.45
Osjaków - godz. 7.55

Kierowca - Zygmunt Borek ( tel.725-278-776)
Opiekun - Danuta Kubiak (tel. 785-929-171)

I. Trasa: Osjaków – Skaleniec - Walków – Borki Walkowskie – Czernice - Dolina Czernicka - Jasień - Nowa Wieś - Osjaków
Osjaków - godz. 6.20
Skaleniec - godz. 6.30
Walków - godz. 6.35
Borki Walkowskie - godz. 6.40
Czernice /Bielany/ - godz. 6.45
Czernice /k. Remizy OSP/- godz. 6.50
Czernice /k. Szkoły/- godz. 6.55
Dolina Czernicka - godz. 7.00
Jasień - godz. 7.10
Nowa Wieś - godz. 7.15
Osjaków - godz. 7.20

II. Trasa: Osjaków –Kolonia Raducka - Raducki Folwark – Józefina - Stanisławów - Osjaków
Osjaków - godz. 7.20
Raducki Folwark - godz. 7.25
Józefina - godz. 7.30
Stanisławów - godz. 7.35
Kolonia Raducka - godz. 7.40
Osjaków - godz. 7.50

Przewoźnik – PKS Wieluń (tel. 43 843-40-45)
Opiekun - Prukacz Anna (tel. 511-071-837)

I. Trasa: Osjaków - Drobnice – Raduczyce – Osjaków
Osjaków - godz. 7.10
Drobnice - godz. 7.25
Raduczyce - godz. 7.30
Osjaków - godz. 7.40

ODWOZY

Kierowca - Zenon Drutowski
Opiekun - Krystyna Korytek

I. trasa godz. 12.45 Kuźnica Strobińska - Chorzyna – Krzętle - Zofia - Kuźnica Ługowska - Gabrielów /uczniowie klas I-IV/

II. trasa godz. 14.35 - Kuźnica Strobińska – Zofia - Kuźnica Ługowska – Gabrielów /uczniowie klas starszych/
w piątki II trasa o godz. 13.40

III. trasa godz. 15.00 - Chorzyna - Krzętle
w piątki III trasa o godz. 14.05

Kierowca - Zygmunt Borek Opiekun - Danuta Kubiak

I. trasa godz. 12.45 Raduczyce - Kolonia Raducka - Raducki Folwark –Józefina - Nowa Wieś – Jasień – Dolina Czernicka - Czernice – Borki Walkowskie - Walków /uczniowie klas I-IV/

II. trasa godz. 14.35 Nowa Wieś - Jasień – Dolina Czernicka – Czernice – Borki Walkowskie - Walków – Skaleniec /uczniowie klas starszych/
w piątki II trasa o godz. 13.40

III. trasa godz. 15.15 Kolonia Raducka - Raducki Folwark – Józefina - Stanisławów
w piątki III trasa o godz. 14.20

Przewoźnik - PKS Wieluń Opiekun - Anna Prukacz

I. trasa o godz. 14.50 Osjaków – Drobnice – Raduczyce - Osjaków
w piątki o godz. 13.45

Zmieniony ( poniedziałek, 01 września 2014 07:41 )

 
- 01.09.2014r. - rozpoczęcie roku szkolnego
- 22.12.2014r.- 31.12.2014r. - zimowa przerwa świąteczna
- 02.02.2015r.- 15.02.2015r. - ferie zimowe
- 02.04.2015r.- 07.04.2015r. - wiosenna przerwa świąteczna
- egzamin gimnazjalny:
21.04.2015r. (wtorek) - część humanistyczna
godz. 9.00 - historia i wos,
godz. 11.00 - język polski
22.04.2015r. (środa) - część matematyczno-przyrodnicza
godz. 9.00 - przedmioty przyrodnicze,
godz. 11.00 - matematyka
23.04.2015r. (czwartek) - część z języka obcego
godz. 9.00 - poziom podstawowy,
godz. 11.00 - poziom rozszerzony
- 26.06.2015r. - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
- 27.06.2015r. - 31.08.2015r. - ferie letnie
 
Harmonogram:
- godz. 9.00 - msza św. w Kościele pw. Św.Kazimierza Królewicza w Osjakowie,
- godz. 10.00 - rozpoczęcie roku szkolnego klas I - III w hali sportowej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie,
- godz. 10.30 - spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach,
- godz. 11.00 - uroczystość z okazji 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 94. rocznicy Bitwy Warszawskiej przy pomniku "Poległym za Ojczyznę 1939-1945" w Osjakowie.

alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt

Zmieniony ( poniedziałek, 08 września 2014 08:58 )

 
alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt

Zmieniony ( piątek, 04 lipca 2014 12:30 )

 
26 czerwca 2014r. o godz. 13.00rozpoczęło się uroczyste pożegnanie absolwentów rocznika 2011 - 2014 Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie.
Po przywitaniu gości uczniowie odtańczyli poloneza. Następnie pani dyrektor Hanna Kołodziej wręczyła nagrody i świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem dla najlepszych uczniów.
Statuetkę "Lidera Gimnazjalisty" otrzymał w tym roku Wojciech Boman.
Ponadto pani dyrektor wręczyła niektórym rodzicom listy gratulacyjne i podziękowania za okazywaną pomoc i wsparcie w realizacji różnych szkolnych przedsięwzięć. Młodsi koledzy pożegnali tegorocznych absolwentów, obdarowali ich słodkimi upominkami. Po części oficjalnej uczniowie klas trzecich zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem swoich wychowawców: p. Katarzyny Wojcieszek i p. Małgorzaty Biegańskiej. W trakcie szkolnego koncertu życzeń absolwenci podziękowali i pożegnali grono pedagogiczne oraz wszystkich pracowników szkoły, dedykując im życzenia - wiersze samodzielnie napisane przez "klasowych poetów". Życzeniom towarzyszyły piosenki, których wykonawcami byli również trzecioklasiści.
Na zakończenie przypomniano słowa wielkiego rodaka, naszego patrona, Jana Pawła II, które doskonale odnosiły się do wszystkich zebranych: "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z in­ny­mi".

alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt
 
25 czerwca 2014 r. uczniowie klasy I b i 2 uczennice kl. II b odwiedzili mieszkańców DPS-u w Skrzynnie wraz z opiekunami - Henryką Mesjasz i Anną Różańską.
Celem spotkania była integracja młodzieży gimnazjalnej z mieszkańcasmi DPS-u w Skrzynnie.
Program spotkania:
1. Występy mieszkańców DPS i młodzieży SP w Skrzynnie z okazji Święta Sobótki.
2. Występ młodzieży z Osjakowa.
3. Wspólne wicie wianków świętojańskich, mające na celu podtrzymywanie rodzimej tradycji.
4. Ognisko, zabawy sportowe i taneczne.
5. Podziękowanie za przyjęcie i wspólnie spędzony czas młodzieży z Osjakowa.


alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt

Zmieniony ( piątek, 11 lipca 2014 10:00 )

 
5 czerwca jest Światowym Dniem Ochrony Środowiska, którego głównym celem jest przypomnienie haseł Konferencji Sztokholmskiej z 1972 r. dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie, aby włączyć się w obchody tego święta zorganizowało apel ekologiczny- pani Barbara Pawlak. Uczennice klasy III a( Aleksandra Czyż i Marta Michalska) wraz z opiekunem panią Henryką Mesjasz przygotowały konkurs ekologiczny dla klas pierwszych i drugich. Konkurs odbył się w formie multimedialnej. Uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się dużą świadomością ekologiczną.
I miejsce - Aleksandra Kowalczyk, kl. I a
II miejsce - Joanna Kowalczyk,kl. II a i Aleksandra Hanka, kl. I a
III miejsce - Ewa Żuberek, kl. II a

Uczniowie otrzymali za zajęcie czołowych miejsc nagrody książkowe, a wyróżnieni uczestnicy długopisy ekologiczne.

alt alt alt alt

Zmieniony ( czwartek, 03 lipca 2014 12:20 )

 
W dniu 25 czerwca, zgodnie z tradycją naszego gimnazjum, klasy trzecie zorganizowały szkolny konkurs matematyczno-przyrodniczy „Czar-Par”. Wzięło w nim udział 8 par z klas pierwszych i drugich. Tematyka konkursu objęła wiedzę z następujących dziedzin: matematyka, biologia, chemia, geografia i fizyka. Uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności, a także nauczyć się współpracy w grupie.
Laureatami powyższego konkursu byli:
Rafał Mateusiak i Aleksandra Kowalczyk - I miejsce
Ewa Żuberek i Joanna Kowalczyk - II miejsce
Wiktoria Kula i Roksana Brożyna - III miejsce
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych konkursach.

alt alt alt alt alt

Zmieniony ( piątek, 04 lipca 2014 06:38 )

 

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Ankieta
Co sądzisz o naszej nowej stronie internetowej?
 
Librus
Podziękowania

statystyka